Scholten Accountants

ondernemend in balans

Voor particulieren

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017
Box 3 heeft een ander uiterlijk gekregen. Het vaste forfaitaire rendement van 4% heeft plaatsgemaakt voor drie vermogensschijven en per schijf jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije vermogen is verhoogd naar € 25.000 per persoon. In schema ziet box 3 er als volgt uit:

Vermogensschijf Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen  Forfaitair rendementspercentage 
 1  Minder of gelijk aan €75.000  2,87%
 2  Meer dan €75.000 en minder of gelijk aan €975.000  4,60%
 3  Meer dan €975.000  5,39%

Schenkingsvrijstelling
De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen. De begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Welke toeslagen zijn er?
Op welke toeslagen heeft u recht? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Check de Toeslagenkaart 2016 van de fiscus.

Recht op aftrekposten
Kom je erachter dat je recht hebt op een aftrekpost die je nooit hebt opgenomen in jouw aangifte? Je mag dit van 5 jaar terug alsnog verzoeken.

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf
De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2017 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 50,5% in 2016 naar 50,0%.

Betaal belastingaanslagen
Belastingaanslagen mogen niet als schuld worden aangemerkt voor box 3. Als u belastingaanslagen heeft ontvangen, betaal deze dan vóór 1 januari 2016. Zo voorkomt u dat u over deze bedragen box 3 heffing moet afdragen.

Stel verkoop eigen woning even uit
Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Wacht daar dan nog even mee tot na 1 januari 2016. Verkoopt u uw woning vóór die datum, dan valt de koopsom namelijk in 2016 in box 3 en telt mee voor de vermogensrendementsheffing. Stel, u verkoopt op 22 december 2015 uw woning voor € 350.000 en er is geen schuld. U moet dan over de verkoopsom in 2016 € 4200 (€ 350.000 x 1,2%) aan inkomstenbelasting betalen. Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 6 januari 2016, dan valt de koopsom pas in 2017 in box 3 – als u het bedrag dan tenminste nog op de bank heeft staan. U realiseert dan een belastinguitstel, en zelfs een belastingafstel voor het gedeelte van de verkoopopbrengst dat u uitgeeft in 2016 (en op 1 januari 2017 dus niet meer op uw bankrekening staat).

Betaal hypotheekrente alvast vooruit
Bereikt u in 2017 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan dit jaar nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2017. U bespaart belasting doordat u deze rente dan tegen een hoger tarief aftrekt.

Los kleine schulden af
Heeft u lage schulden die in box 3 vallen en beschikt u over voldoende vermogen? Dan kunt u er fiscaal voordeel bij hebben om de box 3-schulden af te lossen. Voordat deze schulden namelijk de heffingsgrondslag van box 3 verminderen moet eerst een drempel van € 3000 per partner zijn overschreden (bedrag 2015). Bovendien is de rente op deze kredieten niet aftrekbaar. Fiscaal nadelig dus! Los deze schulden dus zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2016.

Schenk vrijgesteld aan kinderen
Doet u nog vóór 1 januari 2016 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.277 (kinderen, bedrag 2015) of € 2.111 (kleinkinderen, bedrag 2015). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.322 (bedrag 2015) of zelfs € 52.752 als het een schenking voor studie, beroepsopleiding of de eigen woning betreft. Bijvoorbeeld voor de verwerving van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld van een vervreemde eigen woning.

Heeft u een een fiscale vraag? Mail deze dan door naar info@scholten.ac